II TURA - TERMINY PODPISANIA UMÓW

  2019-03-18    526
Poniżej terminy podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Informujemy, że terminy i godziny nie ulegają zmianie.

 

TERMINY PODPISANIA UMÓW => POBIERZ

Proszę o zapoznanie się z treścią umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci dotacji => POBIERZ

Na podpisanie mają się stawić:

- Uczestnik Projektu

- Współmałżonek Uczestnika Projektu (jeśli występuje wspólność majątkowa)

- Poręczyciel 1

- Współmałżonek Poręczyciela (jeśli występuje wspólność majątkowa)

- Poręczyciela 2 – jeśli występuje drugi poręczyciel

- Współmałżonek Poręczyciela 2 (jeśli występuje wspólność majątkowa)

Przykłady:

Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy oryginał aktu rozdzielności majątkowej.

Jeżeli Uczestnik projektu/Poręczyciel jest wdowcem/wdową lub po rozwodzie należy dostarczyć akt zgonu lub odpis wyroku rozwodowego.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

- dowody osobiste

- pieczątkę firmową

- oryginały dokumentów dotyczących zabezpieczenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku