III TURA - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS

  2020-04-16    492
Informujemy, że zaświadczenia o pomoc de minimis (dotacja i wsparcie pomostowe) otrzymali Państwo w trakcie podpisywania umowy lub zostały wysłane listownie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku