PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

  2018-12-11    7066

 

Poniżej zamieszczamy informację jak prawidłowo rozliczyć podstawowe wsparcie pomostowe podstawowe.


ZMIANY WYDATKÓW/ KWOT:

Wydatki muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego. W przypadku zmiany wydatków, bądź kwot należy pisemnie poinformować Fundację ATUT na poniższym formularzu.

FORMULARZ obowiązujący w I kwartale dla I tury => POBIERZ

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY dla I, II i III tury => POBIERZ

O zamiarze wprowadzenia zmian do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe na powyższym formularzu należy informować Fundację ATUT. 

Informujemy, że we wniosku o wsparcie pomostowe możliwa jest tylko i wyłącznie jedna zmiana w miesiącu.

Ponadto informujemy, że:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT może wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłaszanych zmian.

2. Akceptowane będą jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji działalności gospodarczej.

3. Wszelkie zmiany odnoszą się do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o wsparcie pomostowe podstawowego.

4. Propozycja zmian powinna być przedłożona w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian.


ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO:

1. ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

I TURA: co miesiąc, do 14tego dnia każdego miesiąca, należy przesłać w formie meilowej na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl  lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie. W przypadku gdy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności należy dostarczyć wyjaśnienie pisemne.

II TURA: co miesiąc, do 14tego dnia każdego miesiąca, należy przesłać w formie meilowej na adres n.brzezin@atut.org.pl  lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie. W przypadku gdy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności należy dostarczyć wyjaśnienie pisemne.

III TURA: co miesiąc, do 14tego dnia każdego miesiąca, należy przesłać w formie meilowej na adres sekretariat@atut.org.pl  lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie. W przypadku gdy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności należy dostarczyć wyjaśnienie pisemne.

2. POTWIERDZENIE OPŁACENIA SKŁADEKkonieczne w przypadku gdy zaświadczenie z ZUS nie obejmuje wymaganego okresu rozliczeniowego, czyli wystawione jest przed 10 dniem danego miesiąca.

I TURA - należy przesłać meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie.

II TURA - należy przesłać meilowo na adres n.brzezin@atut.org.pl lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie.

III TURA - należy przesłać meilowo na adres sekretariat@atut.org.pl lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie.

3. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO => POBIERZ (NIEAKTUALNE)

!!! AKTUALNE ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO => POBIERZ

I TURA:

-  osoby, które podpisały umowę do 30 listopada 2018r. - pierwsze zestawienie należy złożyć do 14 lutego 2019r. osobiście/ listownie/ meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl - zestawienie obejmuje wydatki do 31 stycznia 2019r. Kolejne zestawienie należy złożyć do 14 maja 2019r. osobiście/listownie/ meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl - zestawienie obejmuje wydatki do 30 kwietnia 2019r.

- osoby, które podpisały umowę w grudniu 2018r. – pierwsze zestawienie należy złożyć do 14 marca 2019r. osobiście/listownie/meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl - zestawienie obejmuje wydatki do 28.02.2019r. Kolejne zestawienie należy złożyć do 14 czerwca 2019r. osobiście/listownie/meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl - zestawienie obejmuje wydatki do 31 maja 2019r.

II TURA:

- osoby, które podpisały umowę od 26 marca 2019 do 02 kwietnia 2019 - pierwsze zestawienie należy złożyć do 14 lipca 2019r. osobiście/listownie/meilowo na adres n.brzezin@atut.org.pl Kolejne zestawienie należy złożyć do 14 października 2019r. osobiście/listownie/meilowo na adres n.brzezin@atut.org.pl 

Wydatki kwalifikowalne w I kwartale dla osób, które podpisały umowy w dniu:

26.03.2019 - okres kwalifikowalny od 26.03.2019 do 26.06.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 26.06.2019r.

27.03.2019 - okres kwalifikowalny od 27.03.2019 do 27.06.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 27.06.2019r.

28.03.2019 - okres kwalifikowalny od 28.03.2019 do 28.06.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 28.06.2019r.

29.03.2019 - okres kwalifikowalny od 29.03.2019 do 29.06.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 29.06.2019r.

01.04.2019 i 02.04.2019 - okres kwalifikowalny od 01.04.2019 do 30.06.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 30.06.2019r.

Wydatki kwalifikowalne w II kwartale dla osób, które podpisały umowy w dniu:

26.03.2019 - okres kwalifikowalny od 27.06.2019 do 26.09.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 26.09.2019r.

27.03.2019 - okres kwalifikowalny od 28.06.2019 do 27.09.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 27.09.2019r.

28.03.2019 - okres kwalifikowalny od 29.06.2019 do 28.09.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 28.09.2019r.

29.03.2019 - okres kwalifikowalny od 30.06.2019 do 29.09.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 29.09.2019r.

01.04.2019 i 02.04.2019 - okres kwalifikowalny od 01.07.2019 do 30.09.2019; żeby uznać wydatki za kwalifikowalne muszą zostać opłacone przelewem lub kartą maksymalnie do 30.09.2019r.

III TURA:

- Zestawienie okresów kwalifikowalnych wraz z terminami złożenia rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego podstawowego za I i II kwartał - KOBIETY => POBIERZ

- Zestawienie okresów kwalifikowalnych wraz z terminami złożenia rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego podstawowego za I i II kwartał - MĘŻCZYŹNI => POBIERZ


WYPŁATY WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Środki wypłacane są raz w miesiącu po przedstawieniu zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Płatność dokonywana jest w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia za dany miesiąc.


PONOSZENIE WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Płatności powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej, tj. płatność przelewem lub kartą. Wsparcie pomostowe rozliczana jest kwartalnie, w związku z tym co 3 miesiące należy złożyć zestawienie na kwotę 3600,00 zł. W przypadku niewydatkowania pełnej kwoty, pozostałą kwotę należy zwrócić do Fundacji ATUT.

INFORMUJĘ, ŻE DO ROZLICZENIA NIENALEŻY PRZEDSTAWIAĆ FAKTUR/RACHUNKÓW/UMÓW. SPRAWDZONE ZOSTANĄ PODCZAS KONTROLI.


OPISY FAKTUR:

Na odwrocie dokumentów księgowych należy zawrzeć informację:

„Wydatek poniesiony zgodnie z umową o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego nr ...........................................................................

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - ............. zł

Z wkładu własnego w kwocie - ..................... zł”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku