III TURA - KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

  2020-03-26    1503
Informujemy, iż ogłoszono konkurs na składnie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Termin składania wniosków 15.04.2020 i 16.04.2020


Ogłoszenie o konkursie => POBIERZ

Zaktualizowane ogłoszenie o konkursie => POBIERZ

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach  15.04.2020 – 16.04.2020 w godz. 7:00-15:00.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE LISTOWNIE!

AKTUALIZACJA SPOSOBU DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) informujemy, że wniosek wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy przesłać tylko i wyłącznie meilem na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl w w/w terminie.

Wniosek wraz z załącznikami - w dwóch egzemplarzach należy złożyć listownie (liczy się data wpływu do biura projektu) w biurze projektu, tj. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda .

Dokumenty do pobrania:

1) Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego => POBIERZ

2) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis => POBIERZ

3) Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych => POBIERZ

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis => POBIERZ

5) Pozostałe dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursowym i we wniosku o wsparcie pomostowe przedłużone

 

INFORMACJA O UZUPEŁNIENIACH FORMALNYCH PRZESŁANA ZOSTANIE MEILOWO.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku